185 HALLATROW – TROWBRIDGE (OPERATING THURSDAYS ONLY)

185 HALLATROW – TROWBRIDGE

(Via PAULTON & RADSTOCK)

timetable-620